Met ingang van schooljaar 2021-2022 hanteren wij een continue rooster