Passend Onderwijs

De komende jaren zal er veel veranderen in het kader van de wet Passend Onderwijs. Het Samenwerkingsverband West-Friesland is samengegaan met de Samenwerkingsverbanden uit Hoorn en heet nu De Westfriese Knoop.
 
Netwerk binnen Stede Broec.
De scholen binnen Stede Broec hebben zich verenigd in een netwerk om passend onderwijs aan te bieden binnen ons gebied. Passend onderwijs betekent dat we voor kinderen die net iets meer hulp en ondersteuning nodig hebben een succesvolle manier zoeken om het onderwijs op een reguliere school te kunnen volgen en daarvoor dan niet naar een speciale school buiten West Friesland hoeven te reizen.