Kanjertraining

Via deze link kunt u de digitale folder van de Kanjertraining bekijken: Folder Kanjertraining

Een goed pedagogisch klimaat is van essentieel belang voor de sociale veiligheid van het kind. Ieder kind heeft het recht om zich veilig te voelen op school, om gezien te worden, om te ervaren dat het ertoe te doet.
 
Hoe zien we dat in de school terug?
  • elke leerkracht heeft vertrouwen in de mogelijkheden van het kind;
  • de leerkracht heeft een stimulerende houding naar het kind;
  • kinderen kunnen op hun leerkracht vertrouwen als ze hulp nodig hebben;
  • kinderen leren en mogen fouten maken;
  • we gaan zorgvuldig om met de spullen van elkaar en die van school;
  • samenwerken wordt gestimuleerd;
  • ieder kind wordt geaccepteerd zoals het is.

Een van de middelen die we gebruiken om dit te bereiken is De Kanjertraining die we van groep 1 t/m 8 inzetten. Deze methode werkt aan de hand van het bespreekbaar maken van gedrag. Dit wordt gedaan aan de hand van vier themadieren met bijbehorende petjes. Elk dier stelt een bepaald soort gedrag voor. De tijger verbeeldt het gedrag van een kind, dat te vertrouwen is. Het konijn is het kind, dat zich terugtrekt en zich niet durft te laten zien. De pestvogel is het kind dat niet altijd respect voor andere kinderen laat zien, terwijl het aapje het kind is, dat grapjes maakt om zijn eigen gevoel te verbergen. 
 
De kinderen spelen in deze lessen de rol van aapje (rode pet), pestvogel (zwarte pet), konijn (gele pet)  of de tijger (witte pet). Belangrijk is dat het kind geen aapje is, maar hij gedraagt zich tijdelijk als een aapje.
Iedereen is wel eens een aapje of pestvogel; het gaat er hierbij om dat kinderen zich ervan bewust worden en in staat zijn om het eigen gedrag te veranderen.