Wat zijn de resultaten van ons onderwijs?

Om de resultaten van De Uilenburcht goed te kunnen beoordelen, kijken wij naar vier zaken:
  1. Wat zegt de Inspectie van het Onderwijs over onze school?
In maart 2015 hebben wij een groot onderzoek gehad door de Inspectie. Onze school heeft een voldoende gekregen. Dat noemt men het basisarrangement.
In dit verslag leest u precies hoe onze school presteert, wat al goed gaat en welke zaken nog verbetering behoeven.  Klikt u op de volgende link:
Inspectieverslag 30 maart 2015.pdf

        2.   Wat is de uitstroom van onze school naar het voortgezet onderwijs geweest in de
             afgelopen jaren?

Als u op klikt op: Zo stromen onze leerlingen uit naar het voortgezet onderwijs.pdf  dan ziet u dat de uitstroom naar de verschillende vormen van voortgezet onderwijs de afgelopen jaren ongeveer hetzelfde blijft.

        3.   Wat zijn de opbrengsten van onze leerlingen op de CITO-toetsen?

Deze toetsen worden twee keer per jaar afgenomen. Door goed te volgen hoe de resultaten zijn over een langere periode kunnen wij goed zien, of wij op de vakken vooruit gaan, hetzelfde blijven of dat we juist achteruit gaan.
Twee keer per jaar analyseren wij de opbrengsten van ons onderwijs en maken daarna een plan van aanpak op de gebieden die veranderingen of verbeteringen nodig hebben.
Om snel te kunnen zien hoe de opbrengsten per vakgebied zich ontwikkelen hebben wij een stoplicht-systeem ontworpen.

Groen: dit vak gaat goed.
Geel: dit vak kan beter.
Rood: op dit vakgebied lopen de prestaties achter.  

Als u klikt op: Opbrengsten van ons onderwijs kunt u de huidige stand van zaken zien.
We zetten goede stappen vooruit en blijven inzetten op goede opbrengsten door goed onderwijs. Dat mag u van ons verwachten en daar zijn wij ook verantwoordelijk voor.

        4. Hoe waarderen de ouders onze school?

In maart 2019 hebben wij een tweejaarlijkse enquete afgenomen onder alle ouders. De resultaten zijn besproken met de MR en opgenomen in het schoolplan 2019-2023.
In de analyse van deze peiling staat het plan van aanpak beschreven. Analyse Ouder tevredenheidspeiling.pdf
De resultaten vindt u in het document: Resultaten oudertevredenheidspeiling maart2019.pdf