De katholieke identiteit

Betekenis:
De kinderen maken kennis met het katholieke geloof en de katholieke geloofsgemeenschap. Ze delen de waarden van dit geloof, zoals naastenliefde, solidariteit met zwakkeren, omgaan met verschillen en respect voor anderen en de omgeving.
 
Waarom vinden we dit zo belangrijk?
  • Een kind dat kennis maakt met het katholieke geloof en de katholieke waarden krijgt kennis en begrip voor waarden en levensovertuigingen.
  • Een kind dat kennismaakt met  inspiratiebronnen leert met hoofd, handen en hart en wordt zo een volledig mens
Hoe geven we dit vorm?
  • De leerkrachten en de ouders staan achter de katholieke identiteit van de school; 
  • In de nascholing en op studiedagen wordt dit levend gehouden;
  • Wij gebruiken inspirerende verhalen, leermiddelen en methodes;    
  • Wij geven de katholieke waarden door. 
Wij maken de identiteit zichtbaar in de school door:
  • Het vieren van de katholieke feesten. Vieringen maken deel uit van de katholieke traditie. We vieren Kerst, Carnaval en Pasen. Met Kerst en Pasen organiseren wij een viering in de kerk.
  • Verbinding aan te gaan met de katholieke gemeenschap. Pater Peelen bezoekt de groepen 3 - 8 regelmatig door het schooljaar heen.
  • De inrichting in de school met thematafels rond katholieke feestdagen.
We maken gebruik van een methode:
  • De leergang waar we gebruik van maken heet "Hemel en Aarde".