Informatie over groep 1/2

Welkom op de groepenpagina van de kleuterklassen.
Dit schooljaar zijn er 4 groepen 1/2. Alle kleuterlokalen bevinden zich beneden in de onderbouwgang. We zitten dus gezellig bij elkaar. Ook spelen er steeds 2 groepen samen buiten op het kleuterplein.

Informatieboekje

Als je net nieuw op school start is het soms best wel spannend en is het fijn als je ouders of verzorgers goed weten hoe het allemaal werkt bij ons op de Uilenburcht.  Daarom hebben wij een informatieboekje gemaakt waar kort in beschreven staat hoe het werkt bij ons in groep 1/2.
Deze informatie kunt u ook nog even teruglezen via de onderstaande link:
Informatieboekje groep 1/2


In de  groepen 1/2 werken we met gemengde groepen. Zo zitten er in elke groep kinderen van 4 t/m 6 jaar. Deze opzet vinden we prettig omdat de oudere kinderen de jongere kinderen veel kunnen leren.

In de groepen 1 en 2 wordt spelenderwijs het fundament voor het leren gelegd. Het accent ligt hier dan ook op spel en spelen. Hiervoor wordt een rijke leeromgeving gecreëerd waarin de leerlingen binnen een thema betrokken zijn en van waaruit de activiteiten ontstaan. Basisvoorwaarden zijn de communicatie, taal en sociaal gedrag.

We gebruiken hiervoor de methode Schatkist, maar we werken ook met de verteltafel en thema's die horen bij catechese en de Kanjertraining. Deze thema's worden uitgewerkt in doelen en daar zoeken wij activiteiten bij. We noemen dit een beredeneerd aanbod. Alle activiteiten, van bouwtafel tot tekentafel staan in het teken van dit thema. Ook tijdens de kringactiviteiten werken we doelgericht met dit thema.