Onderwijsaanbod

In de onderbouw (de groepen 1/2) werken we met gemengde groepen. Zo zitten er in elke groep kinderen van 4 t/m 6 jaar. Deze opzet vinden we prettig omdat de oudere kinderen de jongere kinderen veel kunnen leren.
In de groepen 1 en 2 wordt spelenderwijs het fundament voor het leren gelegd. Het accent ligt hier dan ook op spel en spelen. Hiervoor wordt een rijke leeromgeving gecreëerd waarin de leerlingen binnen een thema betrokken zijn en van waaruit de activiteiten ontstaan. Basisvoorwaarden zijn de communicatie, taal en sociaal gedrag.
We gebruiken hiervoor de methode Schatkist, maar we werken ook met de Verteltafel en thema's die horen bij catechese en de Kanjertraining. Deze thema's worden uitgewerkt in doelen en daar zoeken wij activiteiten bij. We noemen dit een beredeneerd aanbod.  Alle activiteiten, van bouwtafel tot tekentafel staan in het teken van dit thema. Ook tijdens de kringactiviteiten werken we doelgericht met dit thema.  
  
In de groepen 3, 4 en 5, ook wel de middenbouw genoemd, komt het lees-, schrijf-, en rekenproces op gang. We werken in groep 3 met de leesmethode Lijn 3. Een groot voordeel is dat deze methode voortbouwt op de methode Schatkist, die in de onderbouw gebruikt wordt.
Er wordt een begin gemaakt met zaakvakken zoals natuuronderwijs, aardrijkskunde, geschiedenis en techniek aan de hand van thema's. Natuurlijk is er ook volop aandacht voor de expressievakken.                      
          
Groep 6 t/m 8 vormt de bovenbouw. Vanaf groep 5 komen alle schoolvakken aan de orde.
In de wet Primair Onderwijs staat welke vakken de kinderen moeten leren. Bij elk vak staan kerndoelen aangegeven. Wij hebben bij de kerndoelen zorgvuldig een methode gekozen. De leerkracht deelt het schooljaar in en zorgt ervoor dat de leerstof behandeld wordt.

Engels geven wij vanaf groep 1/2.
 
Welke methodes gebruiken wij?
  Groep 1-2 Groep 3 Groep 4 - 8
Taal Schatkist   Staal taal
Spelling     Staal spelling
Lezen Schatkist Lijn 3  
Voortgezet lezen   Vernieuwd niveaulezen Vernieuwd niveaulezen
Rekenen Schatkist Pluspunt 4 Pluspunt 4
Begrijpend lezen   Lijn 3 Grip op Lezen
Aardrijkskunde     Meander
Geschiedenis     Speurtocht
Biologie     Natuniek
Techniek Techniektorens Techniektorens Techniektorens
Engels IPockets voor groep 1 t/m 4 en Our Discouvery Islands voor groep 5 t/m 8
Schrijven Klinkers Klinkers Klinkers
Catechese Hemel en aarde Hemel en aarde Hemel en aarde
Muziek Muziek moet je doen Muziek moet je doen Muziek moet je doen
Verkeer Thema Thema Materiaal van Veilig Verkeer Nederland
Gymnastiek   Basislessen van Gelder Basislessen van Gelder
Sociaal-emotionele Vorming Kanjertraining Kanjertraining Kanjertraining
Beeldende vorming In thema's In thema's Geen methode