Onze school

Ontdek waarom wij trots zijn op onze school!
 
De Uilenburcht is een mooie oude school, waar we kinderen helpen zichzelf te ontwikkelen. We zetten het kind centraal en gaan ervan uit dat ieder kind leert van nature.
Bij ons op school mag elk kind zijn wie hij is én staat goed onderwijs geven bovenaan. Ons team doet er alles aan om kinderen een positief zelfbeeld, zelfstandigheid en zelfverantwoordelijkheid mee te geven. We kunnen dit niet alleen. Daar hebben we u, ouders, bij nodig. Samen zijn we verantwoordelijk voor de ontwikkeling van uw kind.
 
Wij hopen u met deze website te laten zien wat er op onze school gebeurt, zodat u goed op de hoogte blijft van alles wat er speelt op de school van uw kind.
Óf dat u nieuwsgierig bent geworden naar onze school, zodat u een goede keuze kunt maken bij de zoektocht naar de juiste school voor uw kind.
In het laatste geval nodigen wij u uit om onze website of schoolgids uitgebreider te bekijken of een afspraak te maken voor onze informatiemomenten.
 
Heeft u vragen naar aanleiding van deze site dan horen wij het graag.

 Met vriendelijke groeten,
 
Coby Bosker
Directeur r.k. basisschool De Uilenburcht


Geschiedenis van onze school:

In de 19e eeuw is er voor de jongens en meisjes alleen openbaar onderwijs. In 1866 starten de zusters van Liefde uit Tilburg met het onderwijs voor meisjes en in 1878 komt het katholiek onderwijs voor jongens tot stand.
In 1928  wordt de eerste steen voor de nieuwe jongensschool gelegd door pastoor Jos Teule. Het wordt een school  met 6 klassen en de school krijgt de naam "Josephschool".
In dit gebouw geven wij nu nog les.

In 1954 wordt de eerste paal geslagen van de Theresia-kleuterschool. Dit is het rechtergedeelte van ons huidige gebouw. In het begin wordt ook deze school geleid door de Zusters van Liefde.
 
Als in 1985 de Wet op het Basisonderwijs van kracht wordt, besluit het schoolbestuur om de Theresiaschool en de Josmarschool samen te voegen tot één school. In 1982 worden beide gebouwen met elkaar verbonden door middel van een aula en er wordt een personeelskamer en een keuken bijgebouwd.Er wordt een wedstrijd uitgeschreven om een nieuwe naam te bedenken voor de basisschool. De nieuwe naam wordt: "Uilenburcht". Het imposante gebouw lijkt inderdaad op een burcht en in die tijd verblijven er elke winter een aantal ransuilen in de bomen rondom de school. Helaas zijn de ransuilen door de drukte rondom de school verdwenen.
Naast het schoolgebouw hebben we twee buitenbergingen: "Buitenburcht", voor de fietsen en speelmateriaal van de Overblijf en het "Uilenboetje", voor het speelmateriaal van de groepen 1/2.


Vanaf 2010 is het gebouw zowel aan de buitenzijde als binnenskamers onderhanden genomen. Er ligt een prachtige nieuwe speelplaats, de tuinen zijn opgeknapt, alle lokalen hebben nu dubbel glas en ook het ventilatiesysteem is verbeterd. Samen met een meer moderne aankleding kan De Uilenburcht er weer tegenaan.