Zo werken wij

Op De Uilenburcht zorgen de leerkrachten voor een activerend onderwijsleerproces.
Het activerende zit hem in de werkvormen waarbij er een afwisseling is van:
- activerende werkvormen,                                                                                        
- samenwerkend leren,     
- coöperatieve werkvormen en
- zelfstandig werken.
 
Op  De Uilenburcht zorgen we ook voor een gedegen onderwijsleerproces.
We werken met het model van de activerende directe instructie.
Directe instructie is een onderwijsmethode die de nadruk legt op:
  • Structuur, duidelijkheid en positieve ondersteuning van de leerling.
  • Er wordt gewerkt met duidelijke afspraken en de leerling weet precies waar hij aan toe is.
 
Enkele hoofdkernmerken van het Directe InstructieModel zijn:
  • basiskennis en -vaardigheden op een krachtige wijze ontwikkelen;
  • aansluiten op het individueel tempo van de leerling;
  • duidelijke doelen stellen;
  • een heldere leerstofopbouw;
  • directe feedback geven.